Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA

Z inicjatywy Kierownictw Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód i Stowarzyszenia Współpracy Polska - Rosja z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego we współpracy z Fundacją Rosyjsko-Polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia, Ałtajskim Państwowym Uniwersytetem, Stowarzyszeniem Polonia "Dom Polski" w Barnaule i RONiK przeprowadzony został finał Konkursu "Wiedza o Rosji", który odbył się 19 maja w "Domu Przyjaźni".

 

Do egzaminu przystąpiło 74 studentów z 17 polskich państwowych wyższych uczelni. Najliczniej reprezentowane były Uniwersytety z Warszawy, Gdańska, Rzeszowa, Krakowa- Jagielloński i Pedagogiczny, Białegostoku, Zielonej Góry, Poznania, Torunia, Siedlec i Akademia im. J. Długosza z Częstochowy.

 

Zdający egzamin mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na 60 pytań w czasie 80 minut. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymywali 1 punkt. Pytania dotyczyły zagadnień ogólnych, w tym ustrojowych, geografii i środowiska, kultury i nauki. Test egzaminacyjny uznano za trudny. Opracował go zespół składający się z wybitnych znawców Rosji. Prace egzaminacyjne oceniało 15 osobowe Jury pod kierownictwem prof. dr hab. Artura Kijasa z Poznania. Mimo dość krótkiego okresu na przygotowanie się do egzaminu /około 1,5 miesiąca/, zdający wykazali się dużą wiedzą i znajomością Rosji.

 

I tak 22% zdających uzyskało powyżej 50 punktów, 56% uzyskało od 40 do 49 punktów i 22% powyżej 32 punktów. Jury zakwalifikowało 10 osobową grupę studentów na bezpłatny wyjazd do Moskwy i Ałtajskiego Kraju we wrześniu 2017r., na okres 10 dni. Jest to forma nagrody dla zwycięzców Konkursu. Są to studenci Uniwersytetu Warszawskiego /najliczniejsza grupa/, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Białostockiego i Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy. Będą Oni reprezentowali nasz kraj w licznych konkursach i festiwalach oraz będą uczestniczyli w realizacji projektu "Warszawska jesień w Ałtaju". Gratulujemy.

 

Konkurs spełnił zakładane zadania i cele. Był udanym przedsięwzięciem/ przy minimalnych wydatkach finansowych i będzie kontynuowany w następnych latach.

 

Opracował: Jerzy Smoliński

 

Ogólnopolski Konkurs " Wiedza o Rosji "