Informacja o II imprezie integracyjnej absolwentów wyższych uczelni rosyjskich/radzieckich w Konstancinie-Jeziorna 10/11.2017 r.

20.06.2017

Jej organizatorem był Klub Absolwentów Wyższych Uczelni Rosyjskich/Radzieckich działający przy Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód.

Jubileusz Profesora Henryka Fontańskiego

21.06.2017

Na Uniwersytecie Śląskim, 21 czerwca 2017 r. odbył się jubileusz 70-lecia urodzin cenionego uczonego, wybitnego rusycysty, jednego z największych polskich znawców i badaczy języka łemkowskiego - profesora doktora habilitowanego Henryka Fontańskiego.

Współpraca z Polonią

 

11.08.2017

W Płocku przebywała 18-osobowa grupa liderów polskich organizacji polonijnych z czterech obwodów Federacji Rosyjskiej

Wizyta Fundacji "Rosyjsko-Polskie Centrum Dialogu i Porozumienia"

 

W "Domu Przyjażni", 14 września 2017r. przebywała delegacja Fundacji "Rosyjsko - Polskiego Centrum Dialogu i Porozumienia", z Dyrektorem Generalnym Jurym Bondarenko i Dmitriem Gorodowem.

Zebranie Zarządu Głównego

 

W dniu 20 września 2017 r. odbyło się wspólne zebranie Zarządu Głównego SWP-R i Zarządu Klubu Absolwentów Wyższych Uczelni Rosji /Radzieckich/

Zwycięzcy konkursu "Wiedza o Rosji" w Ałtajskim Kraju

 

10-osobowa grupa zwycięzców Ogólnopolskiego Konkursu "Wiedza o Rosji", przebywała w dniach 23 - 30 września 2017 r. w Federacji Rosyjskiej.

POLSKO - ROSYJSKIE SYMPOZJUM KULTURY

24.10.2017

Integralną częścią obchodów 25-lecia SWP-W było "Polsko-Rosyjskie Sympozjum Kultury".

Wizyta w Moskwie i Sankt Petersburgu

 

Na zaproszenie Fundacji „Centrum Rosyjsko-Polskiego Dialogu

i Porozumienia”, 7 grudnia 2017 roku udaje się z tygodniową wizytą do Federacji Rosyjskiej, 12 osobowa polska grupa studyjna

WIZYTA GOŚCI Z PERMU

W "Domu Przyjaźni", w dniu 5 grudnia br. przebywała 7 - osobowa delegacja nauczycieli, wykładowców i pracowników administracji szkolnej z Permskiego Kraju z Federacji Rosyjskiej.

Ważna Konferencja w Moskwie

8 grudnia 2017 r.

W Moskiewskim Państwowym  Instytucie Stosunków  Międzynarodowych – Uniwersytecie MSZ Rosji, obradowała II Rosyjsko – Polska Konferencja poświęcona dwustronnym stosunkom polsko – rosyjskim.

Międzynarodowy Festiwal  

Piosenki - Anna German 

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA

Projekt  finansowany  z  Funduszy  Inicjatyw  Obywatelskich 

PARTNERZY 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY POLSKA-ROSJA